رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله

هتفیلدز مکویز

هتفیلدز و مک کویز

دوبله فارسی

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

هتفیلدز و مک کویز Hatfields & McCoys (2012)

به پایان رسیده
825.09KPG
Hatfields & McCoys
دوبله فصل یک قرار داده شد

این سریال بر اساس داستان واقعی ساخته شده . دو دوست صمیمی از دو خونواده ی قدیمی بعد از بازگشت از civil war به خونه به دلیل یه سری سو ء تفاهم ها و قصور ها روابط شون به سردی منتهی میشه و این اختلافات وسیع تر میشه و دشمنی ها و جنگی خونین بین مک کوی ها و هتفیلد ها در می گیره ….

برای راحتی شما قسمت های سریال دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند
کوین کاستنر در نقش دول انس هتفیلدکوین کاستنردول انس هتفیلدبیل پکستان در نقش رندال مکویبیل پکستانرندال مکویمت بار در نقش جانس هتفیلدمت بارجانس هتفیلدتام برنگر در نقش جیم ونستام برنگرجیم ونسپاورز بود در نقش جاج ولنتاین وال هتفیلدپاورز بودجاج ولنتاین وال هتفیلداندرو هاورد در نقش بد فرنک فیلیپساندرو هاوردبد فرنک فیلیپسجینا مالون در نقش ننسی مکویجینا مالونننسی مکویسرا پریش در نقش لویسی هتفیلدسرا پریشلویسی هتفیلدلیندزی پولسیفر در نقش روزنا مکویلیندزی پولسیفرروزنا مکویرونان ویبرت در نقش پری کلاینرونان ویبرتپری کلاینجو ابسالام در نقش سلکرک مکویجو ابسالامسلکرک مکوینول فیشر در نقش الیسان کاتان تاپ ماونتسنول فیشرالیسان کاتان تاپ ماونتسبوید هولبروک در نقش ویلیم کپ هتفیلدبوید هولبروکویلیم کپ هتفیلدتام مکی در نقش جیم مکویتام مکیجیم مکویسم رید در نقش تولبرت مکویسم ریدتولبرت مکویمر وینینگهم در نقش سلی مکویمر وینینگهمسلی مکویگرگ پتمور در نقش گود لایس هتفیلدگرگ پتمورگود لایس هتفیلدمکس دیکان در نقش کلون مکویمکس دیکانکلون مکویجان بل در نقش اآدیجان بلاآدینیک دانینگ در نقش پریچر دایک گرتنیک دانینگپریچر دایک گرتکیتی گریفیثس در نقش الفر مکویکیتی گریفیثسالفر مکویادام جونز در نقش بارتندر ویگینزادام جونزبارتندر ویگینزدرل فتی در نقش داک راثرفرددرل فتیداک راثرفردجان بلاک در نقش کروفردجان بلاککروفردبیل میلسپ در نقش درانکبیل میلسپدرانکمایکل وودز در نقش کت میلرمایکل وودزکت میلراستچا هیکس در نقش ربان مادراستچا هیکسربان مادرجیلان ونوور در نقش رنسام بریجیلان ونووررنسام بریدیمین  هر در نقش الیسان هتفیلددیمین هرالیسان هتفیلداندی گدرگود در نقش اسکانکهر تام والاساندی گدرگوداسکانکهر تام والاسکریستافر هثرول در نقش فرنچ الیسکریستافر هثرولفرنچ الیسنوا تیلر در نقش لارک وارنینوا تیلرلارک وارنیبن کارترایت در نقش پریس مکویبن کارترایتپریس مکویجک لسکی در نقش اسکورل هانتین سم مکویجک لسکیاسکورل هانتین سم مکویمایکل جیبسان در نقش فیمر مکویمایکل جیبسانفیمر مکویالگزندرا وون رنر در نقش کیت شوناورالگزندرا وون رنرکیت شوناورربکا کولدر در نقش مارثا مکویربکا کولدرمارثا مکویجیمز کرال جوردان در نقش شرف مینردجیمز کرال جوردانشرف مینردراب مورن در نقش جان  فلویدراب مورنجان فلویددیوید کندی در نقش باب لوینگردیوید کندیباب لوینگر
کانال تلگرام