رسانه اینترنتی ایزی تی وی دانلود و پخش آنلاین فیلم زیرنویس و دوبله
حمایت مالی از ایزی تی وی

تروث بی تولد

حقیقت گفته می شود

Are You Sleeping

آر یو اسلیپینگ

سافت ساب

زیرنویس چسبیده

حقیقت گفته می شود Truth Be Told (2019)

در حال پخش
7.18.43KPG
Truth Be Told
قسمت 1 فصل دوم اضافه شد

یکی از پادکستر های جرائم حقیقی در تلاش است تا معمای مرگ سرپرست یک خانواده را حل کند.

برای راحتی شما قسمت های سریال دارایزیرنویس چسبیدهو بصورتسافت سابمیباشند
آکتیویا اسپنسر در نقش پاپی اسکوویل پارنلآکتیویا اسپنسرپاپی اسکوویل پارنللیزی کپلان در نقش جوزی بورمانلیزی کپلانجوزی بورمانمایکل بیچ در نقش اینگرام رودزمایکل بیچاینگرام رودزمکی فایفر در نقش مارکاس ناکسمکی فایفرمارکاس ناکستریسی ثامز در نقش دسایری اسکوویلتریسی ثامزدسایری اسکوویلهنیفا وود در نقش اسایدی اسکوویلهنیفا ووداسایدی اسکوویلران سفاز جونز در نقش لیندر شریو اسکوویلران سفاز جونزلیندر شریو اسکوویلیلیزابث پرکنز در نقش ملانی کیویلیزابث پرکنزملانی کیواران پول در نقش وارن کیواران پولوارن کیوکثرین لاناسا در نقش نوا هولاندکثرین لاناسانوا هولاندانابلا اسیورا در نقش ارین بورمانانابلا اسیوراارین بورمانHunter Doohan در نقش تینیج وارنHunter DoohanTeenage WarrenCaroline Huey در نقش تینیج لینیCaroline HueyTeenage LanieRebecca Huey در نقش تینیج جوزیRebecca HueyTeenage Josieبرت کالن در نقش اون کیوبرت کالناون کیونیک بیشاپ در نقش چاک بورماننیک بیشاپچاک بورمانبیلی میلر در نقش الکس دانبیلی میلرالکس دانتمی رومان در نقش لیلین اسکوویلتمی رومانلیلین اسکوویلمالی هیگان در نقش سوزان کارورمالی هیگانسوزان کارورلورا الن در نقش آلنا کیولورا النآلنا کیوتیم دیزارن در نقش کاونیتیم دیزارنکاونیاورلی ماکدنل در نقش الا داناورلی ماکدنلالا دانریکو  اندرسان در نقش هربیریکو اندرسانهربیکولبی فرنچ در نقش دتکتیو هانترکولبی فرنچدتکتیو هانترBrooklynn MacKinzie در نقش ینگ پاپیBrooklynn MacKinzieYoung Poppyبری لیوینگستان در نقش هریس ماکویدبری لیوینگستانهریس ماکویدترویس جانز در نقش ترنرترویس جانزترنرMichael Franklin در نقش ینگ شریوMichael FranklinYoung Shreveلیندن اسمیث در نقش چندرا ویلتسلیندن اسمیثچندرا ویلتسجکسان هرست در نقش کیلب لایدجکسان هرستکیلب لایدگریام شیلز در نقش آرماند کورپاگریام شیلزآرماند کورپااندی ماکنزی در نقش راجرزاندی ماکنزیراجرزایندیرا  ویلسان در نقش شرلی مکسولایندیرا ویلسانشرلی مکسولماکیبا پیس در نقش میر گلوریا لمانزماکیبا پیسمیر گلوریا لمانزکریستافر شورمان در نقش والترزکریستافر شورمانوالترزکیت کانر در نقش نورا بودوینکیت کانرنورا بودوینMakenzie Lee-Foster در نقش ینگ دانیMakenzie Lee-FosterYoung Donni/ ...دسایری هول در نقش روزمریدسایری هولروزمریChase Brosamle در نقش هنری کیوChase BrosamleHenry CaveJoss Glennie-Smith در نقش دایسنJoss Glennie-SmithDysonJance Enslin در نقش گرندسانJance EnslinGrandson/ ...کلیتان هوف در نقش مکلینتککلیتان هوفمکلینتک
کانال تلگرام